Relacje inwestorskie

Spis treści

 1. 71media S.A.
 2. Grupa Kapitałowa
 3. Władze Spółki
  1. Zarząd
  2. Rada Nadzorcza
 4. Akcjonariat
 5. Kontakt dla inwestorów
 6. Strategia rozwoju
 7. Struktura przychodów
 8. Wyniki finansowe
 9. Otoczenie rynkowe
 10. Raporty
  1. Raporty EBI
  2. Raporty ESPI
  3. Okresowe
 11. Prezentacje
 12. Notowania
 13. Dokument informacyjny
 14. Kalendarium
 15. Ład korporacyjny
 16. Walne zgromadzenie

 

71Media S.A.

71Media od 2009 r. działa na rynku e-commerce, skupiając swoją działalność na sprzedaży e-czytników (urządzeń przystosowanych do wyświetlania książek zapisanych w formacie cyfrowym) oraz komplementarnych do nich akcesoriów. W tym celu prowadzi sklepy internetowe pod adresami www.czytio.pl oraz www.71media.pl, które stanowią platformy dystrybucji i promocji oferowanych towarów. 71Media jest autoryzowanym dystrybutorem e-czytników marki PocketBook, jednego z najbardziej znanych producentów z branży, ponadto posiada w swojej ofercie e-czytniki i akcesoria innych marek.

 

Początkowo firma funkcjonowała jako jednoosobowa działalność gospodarcza, jednak wraz z dynamicznym wzrostem skali, podjęta została decyzja o przekształceniu formy prawnej przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną oraz rozpoczęciu działań związanych z debiutem giełdowym. Od 2016 r. 71Media S.A. posiada status spółki publicznej, który uzyskała wraz z pierwszym notowaniem akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

Władze Spółki

Zarząd

PIOTR ŻURKOWSKI – PREZES ZARZĄDU

Ukończył studia na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Zarządzanie. Posiada długoletnie doświadczenie w działalności biznesowej, w tym na stanowiskach dyrektorskich oraz nadzorczych. W przeszłości przez okres 5 lat związany ze spółką Chimex S.A., w której pełnił rolę Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz dyrektora handlowego, był również współwłaścicielem oraz Wiceprezesem Sigma sp. z o.o. działającej w branży rozrywkowej. Ponadto sprawował rolę dyrektora finansowego w spółce Benrach sp. z o.o. zajmującej się outsourcingiem usług finansowych, a także jest udziałowcem oraz Prezesem Zarządu w S&P Investments sp. z o.o. działającej w branży faktoringowej.

Rada Nadzorcza

MACIEJ TRAWCZYŃSKI - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

 

PIOTR DEPTA - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami oraz ukończone studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing, a także biegłą znajomość języków obcych: hiszpańskiego oraz angielskiego. Prywatnie łączą go powiązania rodzinne z Panią Małgorzatą Depta – członkiem Rady Nadzorczej 71Media S.A.

 

DANIEL RZOŃCA - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna ze specjalnością „Public Relations”. Posiada doświadczenie z zakresu zarządzania sprzedażą, w tym w szczególności przy wykorzystaniu narzędzi zdalnej komunikacji i realizacji procesu sprzedażowego. Od 2012 r. odpowiada za prowadzenie internetowej platformy sprzedażowej 71Media S.A.

 

DAGMARA CZAK - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Ukończone studia magisterskie na kierunku Business Information Systems na Politechnice Wrocławskiej. W latach 2012-2013 pracując w indyjskich spółkach zdobywała doświadczenie w zakresie komunikacji z klientem zagranicznym. Prywatnie siostra Pana Przemysława Czaka – istotnego akcjonariusza 71Media S.A.

 

MAŁGORZATA DEPTA - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Posiada wyższe wykształcenie filologiczne na kierunku Anglistyka oraz udokumentowane doświadczenie w pracy jako nauczyciel języka angielskiego. Ponadto pracowała jako specjalista do spraw ofertowania oraz innych, bezpośrednio związanych ze wspomaganiem ośrodka decyzyjnego firmy w zakresie realizacji jego obowiązków. Prywatnie bratowa Pana Piotra Depta – członka Rady Nadzorczej 71Media S.A.

 

 Akcjonariat

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 71Media S.A.

Kontakt dla inwestorów

Emitent

 

 

 


71media S.A.
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
kontakt@71media.pl
tel. 71 343 26 15

Autoryzowany Doradca

Blue Oak Advisory Sp. z o.o.
ul. Kobierzycka 20 BA,
52-315 Wrocław
tel: (+48) 71 339 99 53
fax: (+48) 71 719 91 55
mail: info@blueoak.pl

Animator Rynku

Dom Maklerski BDM S.A.
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 812 84 40
fax: +48 33 812 84 42
mail: bdm@bdm.com.pl

Strategia rozwoju

Długoterminowym celem działalności 71Media S.A. jest maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy. Model biznesowy w znaczącej mierze skoncentrowany jest na zdalnej obsłudze zamówień, umożliwia więc bezpośrednie dotarcie do klientów na terenie całej Polski. Dzięki temu Spółka posiada potencjał do dalszego zwiększania skali prowadzonej działalności poprzez wzrost organiczny, bez konieczności inwestycji w nowe oddziały. Niezbędne jest natomiast zwiększenie posiadanych zdolności operacyjnych.

W tym celu 71Media kontynuować prowadzoną działalność handlową w obszarze e-czytników, stale dostosowując swoją ofertę do trendów panujących na rynku. Z uwagi na rosnący udział w sprzedaży podstawowych czytników e-booków, tj. tych których cena nie przekracza 500 zł netto, Spółka planuje wykorzystanie tej tendencji w celu dotarcia do jak największej grupy potencjalnych klientów, których nie zawsze stać na zakup droższego urządzenia. W zakresie przyjętej strategii rozwoju istotny jest też fakt, iż sprzedaż e-czytników charakteryzują dość wysokie wahania sezonowe. W związku z tym, chcąc jak najefektywniej wykorzystać tę tendencję, potrzebne są środki finansowe na zatowarowanie magazynu w III kwartale roku kalendarzowego, tak aby w IV kwartale – na który przypada okres wzmożonej sprzedaży – możliwa była najwyższa koncentracja na realizacji zamówień, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie satysfakcji klienta. Dodatkowo działania w tym kierunku korzystnie wpłyną na ponoszone koszty transportu oraz pozycję negocjacyjną Spółki z kontrahentami.

 

Przyjęta na 2016 r. i lata kolejne strategia rozwoju ma na celu umocnienie pozycji rynkowej Spółki i jest przedmiotem ciągłej realizacji. W ramach obranej strategii, Spółka nie wyklucza rozszerzenia prowadzonej działalności handlowej o obszary powiązane z branżą e-czytników.Struktura przychodów

Struktura rodzajowa przychodów 71Media S.A. (dane w tys. PLN.)*

Struktura rodzajowa przychodów 71Media S.A. w okresie lat 2012-2015. (dane jako procent całości przychodów w danym roku obrotowym)*

*dane za 2012 r. oraz 2013 r. uwzględniają przychody 71Media Przemysław Czak (podmiotu wskutek przekształcenia którego powstała 71Media S.A.)

*dane za 2012 r. oraz 2013 r. uwzględniają przychody 71Media Przemysław Czak (podmiotu wskutek przekształcenia którego powstała 71Media S.A.)

Wyniki finansowe

 

 

 

 

Otoczenie rynkowe

Światowy rynek e-commerce

Liczba osób posiadających dostęp do Internetu i aktywnie z niego korzystających z roku na rok dynamicznie wzrasta. Tendencja ta obserwowana jest również w obszarze zakupów, których coraz większa ilość odbywa się przez sieć.
Wartość globalnej sprzedaży internetowa (e-commerce) w 2014 roku szacowana była na ok. 1,34 biliona USD (badania eMarkter.com[1]), co oznacza wzrost względem 2013 r. o 26,3% r/r. Szacowana przez eMarkter.com wartość rynku e-commerce w 2015 r. wynosi 1,67 biliona USD, tj. o 24,5% r/r więcej. Według prognoz, w okresie lat 2014-2019 średnioroczne tempo wzrostu ma nieznacznie spowolnić, lecz utrzyma wysoką, dwucyfrową wartość i szacowane jest na 21,5% r/r. Wynika z tego, że wartość rynku e-commerce w 2019 r. wynieść ma ponad 3,5 biliona USD.

Wartość rynku e-commerce w latach 2013-2014 oraz prognoza na lata 2015-2019 (w bilionach USD)

p – prognoza
Źródło: eMarketer, Worldwide retail ecommerce sales estimates and forecast through 2019


Ecommerce Foundation[2] szacuje wartość rynku sprzedaży internetowej w 2014 r. szacowana jest na 1,94 biliona USD (co jednak, w przeciwieństwie do metodologii eMarkter.com, uwzględnia wartość podatku VAT w poszczególnych krajach oraz pozostałe konieczne opłaty fiskalne), co stanowi o dynamice wzrostu na poziomie 24,0% r/r w porównaniu do 2013 r. Szacunki na 2015 r. wskazują na spadek dynamiki do 15,8% r/r, co implikuje wartość rynku w tym okresie na poziomie ok. 2,25 biliona USD. Według opublikowanych danych, najdynamiczniej w 2015 r. (podobnie jak rok wcześniej) rozwijać ma się region Azji i Pacyfiku, którego dynamika zakłada tempo wzrostu na poziomie ok. 20,3% r/r. W efekcie rynek e-commerce w tym regionie osiągnie wartość ok. 926 miliardów USD. Dla porównania w 2015 r. sprzedaż internetowa w Europie wyniesie ok. 633 miliardy USD, natomiast trzeci w kolejności region Ameryki Północnej wart będzie ok. 589 miliardów USD.

Struktura osób korzystających z e-commerce w podziale geograficznym

Źródło: eMarketer, Worldwide retail ecommerce sales estimates and forecast through 2019


Warto wskazać, że wzrost rynku wynikać ma z jednej strony z dynamicznie rosnącej bazy klientów będącej efektem rosnącej skłonności do robienia zakupów w Internecie, a z drugiej z faktu, iż wzrastać również średnia ilość pieniędzy którą jedna osoba ma przeznaczyć na tę formę zakupów.

Struktura wiekowa osób korzystających z e-commerce w 2014 r. oraz prognoza na 2020 r.

P – prognoza
Źródło: Statista.com, Digital Market Outlook: e-Commerce worldwide


Pierwszy z czynników wynika z coraz większej świadomości zalet (głównie w aspekcie cenowym) z dokonywana zakupów za pomocą sieci, który szczególnie nasilony jest w grupie wiekowej 55+. Segment ten w okresie od 2014 r. do 2020  r. wzrosnąć ma niemal dwukrotnie, z 93,34 mln do 181,90 mln osób. Oznacza to średnioroczną dynamikę przyrostu bazy najstarszych klientów na poziomie ok. 11,8% r/r, warto przy tym jednak zaznaczyć że tak dynamiczny wzrost liczby osób zaliczonych do tej grupy wynika po części z faktu, iż w przedstawianym okresie część osób już  wcześniej zaznajomionych z zakupami przez sieć osiągnie wiek stanowiący o zaliczeniu ich do najstarszego segmentu. Korzystanie z zakupów internetowych przez coraz starsze osoby ma również pośredni wpływ na aspekt średniego wydatku na osobę, ponieważ statystycznie dysponują one wyższym poziomem oszczędności, a także wykazują większą tendencję do konsumpcji.

W ujęciu całego rynku, baza klientów dokonujących zakupów za pośrednictwem Internetu ma w 2020 r. wzrosnąć do 2,00 mld osób, przy 1,31 mld na koniec 2014 r. Wynika z tego, iż rocznie powinna ona powiększa się średnio o 7,3% r/r. Jak zostało wskazane powyżej, najdynamiczniej rosnąć ma segment najbardziej zaawansowanych wiekowo osób, a tracić swój udział w strukturze tracić będą osoby młodsze. Pomijając zmiany wynikające z migracji pomiędzy poszczególnymi segmentami, ogólna tendencja ma podążać w kierunku wzrostu wieku statystycznego użytkownika sklepów internetowych. Warto również zaznaczyć, że baza klientów w żadnym z segmentów wiekowych nominalnie nie spadnie. 

Struktura wiekowa osób korzystających z e-commerce (w miliardach osób)

P – prognoza
Źródło:  Statista.com, Digital Market Outlook: e-Commerce worldwide

 


Rynek e-commerce w Polsce

W 2010 r. wartość polskiego rynku e-commerce w Polsce szacowano na ok. 15,7 mld zł. Na przestrzeni lat 2010-2015 jego wielkość podwoiła się, a sprzedaż za pośrednictwem internetu – w prognozie instytucji badań rynkowych PMR - w 2015 r. wyniosła ok. 31,8 mld zł [3]. Oznacza to, iż w porównaniu do 2014 r. rynek e-commerce wzrósł o 15,64% r/r. Średnioroczna dynamika wzrostu wartości zakupów dokonywanych przez internet w okresie lat 2010-2015 wyniosła ok. 15,22% r/r. Dla lepszego zobrazowania skali wzrostu polskiego rynku e-commerce warto wskazać, że w 2002 r. jego wartość wynosiła zaledwie 0,33 mld zł.

Wartość polskiego rynku e-commerce w latach 2010-2014 oraz prognoza na lata 2015-2016 (w mld PLN)

s – szacunki, p – prognoza

Źródło: PMR, Handel internetowy w Polsce 2015: Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce 2015-2020

 

Wpływ na tak dynamiczny rozwój tej gałęzi handlu ma szereg czynników, z których najistotniejszym jest upowszechnienie się dostępu do internetu. Wskaźnik penetracji internetu na 2015 r. wskazywał, że dostęp do sieci posiada 76,5% mieszkańców Polski, a 55,0% jego użytkowników deklaruje, że kiedykolwiek dokonało zakupów za pośrednictwem internetu [4]. Za najistotniejsze motywy przemawiające za zakupami internetowymi respondenci wskazywali kolejno: całodobową dostępność (88%), brak konieczności jechania do sklepu (83%) oraz łatwość porównania ofert (77%). Ankietowani wskazywali też na fakt, iż w związku z rozwojem samoobsługowych punktów odbiorów przesyłek, czyli tzw. paczkomatów, znacząco wzrósł komfort odbioru zamawianych przesyłek.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące prognozowanej wartości rynku e-commerce w 2016 r., odpowiadający specjaliści branżowi oszacowali tę wartość na poziom ok. 38,3 mld zł, co oznacza iż spodziewany jest wzrost o ok. 20,28% r/r. W prognozie sporządzonej przez firmę badawczą PMR oceniono, że do 2020 r. rynek e-commerce wzrośnie do ok. 64,0 mld zł.

Wartość rynku e-commerce w 2014 r. w wybranych krajach europejskich oraz prognoza na 2015 r. (w mld EUR)

Źródło: E-commerce Foundation, 2014 Key E-commerce Facts at a Glance


Liczba osób powyżej 14 roku życia (stanowiąca jednocześnie grupę docelową firm działających w formule e- commerce) aktywnie korzystających z internetu w 2014 r. wyniosła ok. 21,6 mln osób [5], co stanowi ok. 66,0% wszystkich osób w tej grupie wiekowej [6]. Blisko połowa z nich, tj. 10,6 mln osób, deklaruje się jako osoby korzystające z zakupów w internecie.

Na tle innych krajów europejskich, sprzedaż internetowa w Polsce jest na relatywnie niskim poziomie zaawansowania. W 2014 r. wyrażona w europejskiej walucie wartość krajowego rynku e-commerce wyniosła 6,5 mld euro, co plasowało Polskę zaraz za Finlandią (wartość rynku 6,6 mld euro). Według danych ośrodka E- commerce Foundation w 2015 r. Polska miała rozwijać się w tym względzie zdecydowanie dynamiczniej od Finlandii, wskutek czego aktualnie wartość polskiego rynku e-commerce szacowana jest na ok. 7,7 mld euro.

Roczne wydatki statystycznego Polaka za pośrednictwem internetu wyniosły w 2014 r. ok. 618 euro (co według średniorocznego kursu NBP z tego okresu odpowiada ok. 2589,42 zł na osobę), dla porównania średnia dla wszystkich korzystających z zakupów online w 2014 r. Europejczyków wyniosła ok. 1280 euro, tak wiec ponad dwukrotnie więcej, choć wpływ na tak wysoki wynik mają dużo zamożniejsze kraje Europy Zachodniej.

Najwięcej na zakupy w internecie wydają obywatele Wielkiej Brytanii, Austrii oraz Irlandii, których wydatki kształtują się na poziomie ok. 3000 euro, natomiast najmniej obywatele Rumunii oraz Węgier, którzy na zakupy w internecie przeznaczają rocznie ok. 300-350 euro.

Sprzedaż internetowa w Polsce ma więc wciąż relatywnie niewielką skalę w porównaniu do krajów rozwiniętych, widoczna jest jednak tendencja dynamicznego wzrostu i dążenia do wyrównania dysproporcji w tym aspekcie.

Średnie roczne wydatki na zakupy w internecie w krajach europejskich (w EUR)

Światowy rynek e-czytników

Należy zauważyć, iż globalny popyt na elektroniczne czytniki słabnie. Analizy rynkowe spółki IHS iSuppli Consumer Electronics wskazują sprzedaż czytników elektronicznych w 2012 roku na 14,9 mln sztuk, tj. o 36% mniej niż w roku poprzednim, kiedy to sprzedaż wyniosła 23,2 mln urządzeń. Na kolejne lata prognozowane jest stałe zmniejszanie ilości sprzedawanych urządzeń, a na 2014 r. prognozowana jest sprzedaż w wysokości 8,7 mln szt. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż klienci, którzy nabyli już e-czytnik, nie odczuwają potrzeby kupienia kolejnego, z uwagi na spełnienie wszystkich wymagań przez poprzedni [7].

Światowa sprzedaż e-czytników w latach 2010-2013 i prognoza sprzedaży na lata 2014-2016 (w mln szt.)

p – prognoza
Źródło: Jordan Elburn, "Ebook Readers: Device to Go the Way of Dinosaurs?", 10 grudnia 2012 r.,


Kolejnym ważnym czynnikiem powodującym zmniejszenie popytu na e-czytniki jest upowszechnienie się oraz zwiększenie sprzedaży tabletów. Czołowi liderzy rynku - Amazon.com, Inc. oraz Barnes & Noble, Inc., inwestują dziś głownie w rozwój kategorii tabletów, poświęcając mniej uwagi dla elektronicznych czytników. Tablet to wielofunkcyjne urządzenie, które posiada więcej użytecznych funkcji dla przeciętnego użytkownika. Poza czytaniem książek, umożliwia on użytkownikowi korzystanie z Internetu, odbieranie poczty e-mail, słuchanie muzyki, oglądanie filmów czy też granie w gry. Nie jest on jednak bez wad. E-czytnik wygrywa z tabletem jeżeli chodzi o czas użytkowania bez konieczności ładowania baterii, wyposażony jest w wyświetlacz bardziej przyjazny dla oczu, które nie męczą się tak szybko oraz jest znacznie lżejszy.

Światowa sprzedaż tabletów i e-czytników w latach 2010-2012 oraz prognoza na 2013 rok (w mln szt.)

Źródło:  Robert Kostka, "Czy tablety zepchną e-czytniki w kozi róg?", 30 stycznia 2013 r.


Według danych firmy International Data Corporation (IDC) rynek tabletów rósł średnio 160% rocznie a rynek e czytników wzrastał w tempie 43% [8].

Polski rynek e-czytników

W odróżnieniu od światowych trendów, prognozy wzrostu rynku e-czytników w Polsce są pozytywne. Podstawą do takiego stwierdzenia jest fakt dynamicznie wzrastającej liczby sprzedanych książek elektronicznych, dla których e-czytniki są komplementarnym produktem oraz fakt, iż dotąd dedykowane urządzenia do czytania książek elektronicznych nie były zbyt popularne, a do tego relatywnie drogie. Wraz ze wzrostem dochodów Polaków oraz ogólnym trendem spadku cen e-czytników (wynikającego z upowszechnienia się technologii e- papieru) nabywana jest coraz większa ilość tego typu urządzeń.

Wartość polskiego rynku e-booków w latach 2012-2014 oraz prognoza na 2015 r. (w mln zł)

P - prognoza

Źródło: Virtualo, Raport o rynku e-booków w Polsce w latach 2010-2014.

 

Z roku na rok powstają nowe, ciekawe rozwiązania oraz wzrasta ilość sprzedanych urządzeń do czytania, a także zwiększa się ilość publikowanych e-booków, dla których e-czytniki są dobrem komplementarnym. Dla wielu osób decydujących się na rozpoczęcie czytania książek w formatach elektronicznych, nieprzyzwyczajonych do czytania tekstu przy użyciu męczącego wzrok ekranu LCD, są one wręcz elementem niezbędnym do komfortowego czytania. Polacy użytkują od stu do kilkuset tysięcy e-czytników, wśród których najpopularniejszymi są urządzenia z serii Kindle koncernu Amazon. [9] Mimo, iż segment e-booków wciąż jest niewielki (ok. 2% całego rynku książki), a dodatkowo brak mu odpowiedniej promocji, rozwija się on w niebywałym tempie. W 2010 r. jego wielkość wynosiła zaledwie 2 mln zł, natomiast, według szacunków ekspertów firmy Virtualo, jednego z największych dystrybutorów książek elektronicznych w Polsce, rok 2015 będzie rekordowy pod względem sprzedaży e-booków i osiągnie wartość 60 mln zł [10]. Oznacza to, iż średnioroczne tempo wzrostu (ang. CAGR – Compound Annual Growth Rate) dla rynku e-booków w latach 2010-2015 osiągnęło wartość ok. 97,44%.

Wpływ na tak dynamiczny rozwój segmentu e-boków miały niewątpliwie zmiany wprowadzone na przestrzeni 2011 i 2012 roku. Ówczesne, kłopotliwe zabezpieczenie typu DRM zostało zastąpione znakiem wodnym (ang. Watermark), który jest zdecydowanie wygodniejszy dla użytkownika i nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania. Ponadto zdecydowana większość elektronicznych treści obsługuje już opcję multiformatu, dzięki czemu użytkownik e-czytnika, płacąc za dany e-book, otrzymuje każdy dostępny dla niego format. Stosowana przez wydawców e-czytników korzystna dla klienta polityka cenowa również istotnie podziałała na rozrost rynku [11].

Sprzedaż e-czytników na portalu Allegro.pl w okresie II kw. 2012 r. - I kw. 2015 r. (w szt.)

Źródło: eCzytniki24.pl, „Sprzedaż czytników na allegro - podsumowanie kwietnia 2015”


Według danych dotyczących sprzedaży e-czytników na najpopularniejszym polskim portalu aukcyjno-sprzedażowym Allegro.pl, w okresie od II kw. 2012 r. do końca I kw. 2015 r. zakupy e-czytników utrzymywały się na stabilnym poziomie. Należy zauważyć, że jest to tylko jeden ze sposobów nabycia tego typu urządzeń i ponadto, że nie jest to główny kanał dystrybucji. Według danych firmy Virtualo, zakupu e-czytnika za pośrednictwem serwisu Allegro.pl dokonało ok. 25% osób.

Z badań przeprowadzonych przez Bibliotekę Narodową, których wyniki opublikowano w dokumencie pn. "Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku”, wynika że przeczytanie e-booka zadeklarowało 12% ankietowanych. Do czytania 7 i więcej książek w ciągu roku przyznało się 11% ankietowanych,  co przez pryzmat liczby mieszkańców kraju daje rynek liczony w setkach tysięcy czytelników. 31% badanych deklaruje jako źródło pochodzenia czytanych książek zakupy (w tym co ważne, także Internet) [12]. E-czytelnik to najczęściej osoba w wieku od 25 do 44 lat kupująca średnio do 3 e-booków miesięcznie. Najpowszechniej stosowane są przez nich czytniki (80-90%), w dalszej kolejności – tablety (niecałe 10%), a na końcu – smartfony lub laptopy (poniżej 5%).

Udział poszczególnych kanałów w dystrybucji e-czytników w Polsce

Źródło: Virtualo, Raport o rynku e-booków w Polsce w latach 2010-2014.

 

Zwrócić uwagę należy również na fakt, iż książki w formatach elektronicznych, z uwagi na brak niektórych kosztów związanych z faktem braku fizycznego egzemplarza (np. brak kosztów druku, transportu i magazynowania), są w porównaniu do tradycyjnie wydanych książek relatywnie tańsze, co jest dla wielu osób dodatkową motywacją do zakupu e-czytnika. W niekorzystny sposób na ten aspekt wpływają natomiast regulacje w zakresie podatku VAT, które różnicują stawkę podatku dla e-booków (wynosi ona 23%) oraz tradycyjnych książek, które opodatkowane są preferencyjną stawką na poziomie 8%. Ewentualna zmiana interpretacji przepisów podatkowych w tym zakresie byłaby kolejnym bodźcem do podjęcia decyzji o zakupie e-czytnika, będącego produktem komplementarnym dla samych e-booków.

[1] eMarketer, Worldwide retail ecommerce sales estimates and forecast through 2019
[2] E-commerce Foundation, Global B2C e-commerce report 2015
[3] PMR, Handel internetowy w Polsce 2015: Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce 2015-2020
[4] Gemius, Gemius dla E-commerce Polska: e-commerce w Polsce 2015
[5] E-commerce Foundation, Poland 2014 Key E-commerce Facts at a Glance
[6] GUS, „Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 XII 2014 r.”
[7] Jordan Elburn,“Ebook Readers: Device to Go the Way of Dinosaurs?”,10 grudnia 2012 r.
[8] Robert Kostka, „Czy tablety zepchną e-czytniki w kozi róg?”, 30 stycznia 2013 r.
[9] „Polski rynek e-booków wciąż niewielki, ale dobrze się rozwija” [w:] www.pulsinnowacji.pb.pl, 16 stycznia 2016 r.
[10] „Rekordowa sprzedaż e-booków – raport Virtualo” [w:] www.agnieszkazak.com, 26 października 2015 r.
[11] Virtualo, Raport o rynku e-booków w Polsce w latach 2010-2014.
[12] I. Koryś, D. Michalak, R. Chymkowski, „Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 r.”, raport opracowany na podstawie sondażu czytelnictwa przeprowadzonego przez TNS Polska dla Biblioteki Narodowej.

Ład korporacyjny

Statut spółki

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach oraz informuje, że do czasu ogłoszenia przerwy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od żadnego z punktów porządku obrad, a także że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

 

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż wznowienie obrad będzie miało miejsce w dniu 27 lipca 2017 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.

Ogłoszenie zarządu spółki 71media S.A.

Treść uchwał

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

Struktura kapitału zakładowego

Walne Zgromadzenie rok 2018

Zarząd spółki 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2018 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.

Ogłoszenie zarządu spółki 71media S.A.

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

Treść uchwał

Struktura kapitału zakładowegoZarząd spółki 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 24 września 2018 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.

treść ogłoszenia

projekty uchwał

wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

struktura kapitału zakładowego

klauzula RODO

treść uchwał

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »