Polityka prywaności

Korzystając ze stron naszego sklepu internetowego, akceptujesz zasady naszej polityki prywatności, opisane na tej stronie.

Dane osobowe

W czasie korzystania z naszego sklepu internetowego możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych :

 • W przypadku rozpoczynania subskrybcji naszego newslettera konieczne będzie podanie tylko adresu e-mail
 • Pełne dane będą konieczne w przypadku rejestracji (zakładania konta) w sklepie - konieczne w celu realizacji ewentualnych zamówień, może być także niezbędne w celu skorzystania z niektórych promocji czy rabatów
 • Pełne dane osobowe będziesz musiał(a) podać w przypadku składania zamówienia w naszym sklepie (o ile wcześniej nie zarejestrowałeś własnego konta, w tym przypadku dane do zamówienia zostaną pobrane z tego konta) - będą one niezbędne w celu jego realizacji

Niepodanie wymaganych danych spowoduje niemożność dokonania czynności, których dotyczyły. Pamiętaj ! Zawsze masz prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia z naszej bazy.

Dane osobowe, podawane przez naszych Klientów w częściach sklepu, pozwalających na interakcję z użytkownikiem (np. fora, opinie o produktach) są widoczne jawnie dla wszystkich czytających te strony sklepu. Nie mamy żadnej możliwości filtrowania ich i zabezpieczania przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez podmioty trzecie.

Dostępne nam dane osobowe naszych Klientów w żaden sposób nie są udostępniane ani sprzedawane osobom czy firmom trzecim.

Mailing marketingowy

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości e-mailowych, osobom które zarejestrowały swoje konta w naszym sklepie (punkt ten nie dotyczy pozostałych naszych klientów, składających zamówienia bez rejestracji konta w sklepie). E-mailing może zawierać zarówno informacje, bezposrednio dotyczące działalności naszego sklepu (np. promocje, nowości w ofercie), jak i te z nim nie związane (np. życzenia).

Pragniemy podkreślić, iż dokładamy wszelkich starań, aby e-mailing nie był dla naszych Klientów uciążliwy, ograniczamy jego objętość i wysyłamy go tylko gdy to konieczne. Każda taka przesyłka zawiera także specjalny link, umożliwiający rezygację z dalszego ich otrzymywania bez potrzeby likwidacji zarejestrowanego w sklepie konta.

Newsletter

Część sklepu, odpowiedzialna za rejestrację subskrybcji newslettera i wyrejestrowywanie z niej, jest odpowiednio zabezpieczona, tak aby nie było możliwości nieuprawnionego jej wykorzystania (zapisania/wypisania osoby, która tego nie chce). Każdą taką operację trzeba potwierdzić poprzez uruchomienie przesłanego e-mailem specjalnie zabezpieczonego linku. Dokładamy wszelkich starań, aby nie było możliwości użycia skryptu w innym celu niż to zostało zamierzone.

Ciasteczka (cookies)

Nasz sklep internetowy używa ciasteczek (plików cookies) do obsługi sesji klienckich w sklepie. Operacja ta sprowadza się jednak wyłącznie do identyfikacji sesji klienta, pliki cookies absolutnie nie przechowują żadnych danych, pozwalających na identyfikację konkretnej osoby jako odwiedzającej sklep.

Odpowiedzialność właściciela sklepu

Nie bierzemy odpowiedzialności za reklamy serwisów i usług, oferowanych przez podmioty trzecie, ewentualnie pojawiające się w naszym serwisie. Przykładamy dużą wagę do ich wiarygodności, ale nie zwalnia to od uważnego ich czytania i ostrożnego korzystania z nich.

Treści i opinie, wyrażane w sklepie przez osoby odwiedzające go, pozostają ich własnością. Nie bierzemy za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności, nie identyfikujemy się z nimi. Nie zawsze są one zgodne z naszymi poglądami i opiniami.

Zastrzeżenia

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w naszej polityce prywatności. Osoby odwiedzające nasz sklep obowiązuje zawsze aktualnie obowiązująca jej wersja, dostępna na tej stronie.

 

Obowiązek informacyjny zgodnie z art.13 RODO

 1. Kto przetwarza Twoje dane:
  Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka 71media.pl S.A. prowadząca sklep internetowy z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lelewela 4, 53-505 Wrocław.
 2. W celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami:
  adres e-mail: info@71media.pl
  adres pocztowy: 71media.pl SA, ul. Lelewela 4, 53-505 Wrocław
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:
  Źródło Twoich danych:
  Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta lub składania zamówienia i podczas dalszej jego realizacji. Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na: komunikację w celu realizacji umowy oraz prawidłową realizację Twoich zamówień.

  3.1) w celu zawarcia i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów, realizacji płatności, obsługi reklamacji, obsługi rozliczeń, wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych, komunikacji związanej ze świadczeniem usług. Podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit .b RODO). Jeśli otrzymaliśmy od Ciebie dane opcjonalne, których podanie nie było wymagane, to podstawą ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. A RODO)

  3.2) w celu obsługi zgłoszeń reklamacyjnych lub innych ewentualnych roszczeń. Podstawa prawna(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – uzasadniony interes 71media.pl SA, obejmujący zabezpieczenie informacji o historii współpracy, m.in. komunikację, historię płatności i rozliczeń, historię zamówień i zgłoszeń.

  3.3) cele analityczne i statystyczne. Podstawa prawna (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – uzasadniony interes 71media.pl SA, obejmujący wykorzystanie analiz sprzedażowo-finansowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i prawidłowego zarządzania procesem sprzedaży oraz obsługi klienta.

  3.4) w celu prowadzenia dla Ciebie marketingu produktów i usług. Podstawa prawna (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – uzasadniony interes 71media.pl SA, obejmujący dostarczanie zamówionej komunikacji marketingowej, w formie wiadomości e-mail (newsletterów). Przetwarzanie Twoich danych zgodnie pkt. 3.4 odbywa się tylko jeśli otrzymaliśmy Twoją zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych.
 4. Komu udostępniamy Twoje dane:
  Twoje dane udostępniamy podmiotom, z którymi 71media.pl SA ma zawartą umowę współpracy („przetwarzający dane”), w celu realizacji obowiązków przewidzianych prawem. Podmioty te to dostawcy usług księgowych, płatniczych, systemów informatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, banki, firmy doradcze i prawne lub inni podwykonawcy działający na rzecz 71media.pl SA.
 5. Czy przekazujemy Twoje dane do Państw trzecich?
  Co do zasady Twoje dane nie są przekazywane do Państw trzecich poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych może jednak nastąpić, w przypadku gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi. Np. wysyłka zamówienia, za granicę na Twoje życzenie. W takiej sytuacji Twoje dane otrzyma współpracująca z nami firma kurierska lub pocztowa.
 6. Jak długo przechowujemy Twoje dane:
  Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą oraz po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy; wykonania obowiązków z przepisów prawa, w tym szczególnie podatkowych i rachunkowych; bezpieczeństwa prawnego; statystycznych i archiwizacyjnych.

  Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Wniesienie sprzeciwu nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wniesieniem.
 7. Jakie są Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych:
  Respektujemy wszystkie Twoje prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Masz prawo do żądania:
  • usunięcia Twoich danych (Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa)
  • sprostowania Twoich danych (jeśli się zmieniły lub zostały błędnie zapisane)
  • ograniczonego przetwarzania (zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych do czasu sprawdzenia prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz ich usunięcia; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawne podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu)
  • przeniesienia Twoich danych (w powszechnie stosowanym ustrukturyzowanym formacie, odpowiednim dla odczytu maszynowego)
  Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu, możesz cofnąć zgodę w dowolnym momencie, jeśli jest to uzasadnione, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 8. Czy muszę podać swoje dane osobowe?
  Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług dla Ciebie. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji zrealizować Twojego zamówienia.

  Jeśli jest to wymagane prawnie, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych koniecznych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W innych przypadkach podanie Twoich danych jest dobrowolne.
 9. Czy profilujemy (automatycznie przetwarzamy) Twoje dane, w sposób wpływający na Twoje prawa ?
  Aby ułatwić Ci realizację zamówień, gromadzimy niektóre dane za pośrednictwem automatycznych technologii w celu precyzyjniejszego dopasowania oferty do Twoich preferencji. Nie wywołuje to wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani nie wpływa na Twoją sytuację.

 

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »